fbpx
top

– Det dreier seg om politisk vilje og evne

– Det er åpenbart at en situasjon med kraftig økning av antallet asylsøkere byr på krevende utfordringer knyttet til organisering, etablering og drift av mottak, bosetting og integrering av de som blir, og retur av dem som får avslag. Den belastningen på ressurser og systemer som dette innebærer skal ikke undervurderes. På den annen side mener vi at det å gi de som søker beskyttelse en skikkelig behandling er en helt sentral forpliktelse for det norske samfunnet, og at vi taper noe vesentlig hvis vi går på akkord med dette, sier konstituert leder i NOAS, Sylo Taraku til Minerva.

ugou