fbpx
top

Den utfordrende vergerollen. – Barn alene på flukt til Norge. Manglende rettssikkerhet?

Norsk Folkehjelp lanserer Vergehåndboka og inviterer til frokostseminar.

Den utfordrende vergerollen
– Barn alene på flukt til Norge. Manglende rettssikkerhet?

Program kl. 9.00 – 12.00
• Velkommen v/ generalsekretær Liv Tørres, Norsk Folkehjelp
• Klipp fra Margreth Olins film «De Andre»
• Vergen som garanti for mindreåriges rettssikkerhet?
v/statssekretær i Barne-, likestillings- og familiedepartementet Ahmad Ghanizadeh
• En ungdom forteller v/Mehdi Hassani
• Erfaringer og dilemmaer i vergearbeidet v/verge Gunnar Topland
• Den utfordrende vergerollen – presentasjon av funn og dilemmaer
v/forfatterne av Vergehåndboka, Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby
• Representantordningen og ny vergemålslov v/avdelingsdirektør Elbjørg Sande, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Paneldebatt:
Leder av debatten, advokat Cecilie Schjatvet, Advokatforeningen.
Tema: Manglende rettsikkerhet for barn alene på flukt?

I panelet:
• Stortingspolitiker Axel Hagen, SV: Leder av Kommunal- og forvaltningskomitéen
• Stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen, FRP: Utenrikspolitisk talsmann og medlem av Kommunalkomitéen
• Enhetsleder Trygve Augestad, Norsk Folkehjelp
• Jurist og forfatter Vigdis Vevstad
• Konsulent og forfatter Trygve G. Nordby
Oppsummering og avslutning v/generalsekretær Liv Tørres

Oppsummering og avslutning v/generalsekretær Liv Tørres
Meld deg på her: www.folkehjelp.no/vergeseminar innen 7. desember

Invitasjonen kan lastes ned her