fbpx
top

Den glemte volden i asylmottakene

Myndighetene har visst om volden mot kvinner i asylmottak i mange år, uten å sette inn de nødvendige tiltakene, mener Amnesty i Norge, Norsk Folkehjelp og NOAS. Avdelingsleder Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere mener mangelen på formell kompetanse ikke kan brukes som sovepute for ikke å ta tak i vold i nære relasjoner. – I vårt samfunn er det blitt slik at folk må være eksperter for å snakke med mennesker og hjelpe dem. Men det er ikke slik at man alltid trenger et psykososialt team. I mange tilfeller holder det å bruke sunn fornuft. En mottaksansatt kan ofte være bedre egnet til å hjelpe en kvinnelig beboer enn en psykolog som ikke kjenner henne, tror Taraku. Han etterlyser også holdningskapende arbeid rettet mot menn, og peker på at noen mannlige asylsøkere lettere kan ty til aggresjon og vold i en hverdag med passivitet og frustrasjon på mottakene.