fbpx
top

Demonstrasjon lørdag 22. januar

Nettverk mot statlig rasisme arrangerer en demonstrasjon mot innstramningene i norsk asylpolitikk, spesielt at asylsøkere med endelig avslag kastes ut av asylmottakene.

Nettverk mot statlig rasisme arrangerer en demonstrasjon mot innstramningene i norsk asylpolitikk, spesielt at asylsøkere med endelig avslag kastes ut av asylmottakene.
Oppmøte er på Jernbanetorget klokken 14.00, hvor det vil bli holdt appeller. Fra løpeseddelen:

«Aldri før har så mange innstramninger blitt gjennomført i norsk asylpolitikk på så kort tid. Asylsøkeres rettigheter har blitt svekket på nesten alle områder. Norske myndigheter bryter nå FNs anbefalinger for alle de største gruppene av asylsøkere.

Aldri før har en norsk regjering brukt sosial nød for å presse asylsøkere med endelig avslag ut av landet. En av de gruppene som har blitt hardest rammet, er såkalt ureturnerbare asylsøkere som har flyktet fra totalitære regimer i blant annet Etiopia og Eritrea. Også sårbare grupper, som torturofre og personer med alvorlige sykdommer, blir nå kastet ut av asylmottakene. Denne brutale behandlingen bryter med de mest grunnleggende humanitære og menneskerettslige verdier, og vi krever at det må opphøre umiddelbart.»

For mer informasjon, se her.