fbpx
top

NOAS presenterer her sin rapport med oversikt over arbeidet som har vært gjort i foregående år; prosjekter, påvirknings- og informasjonsarbeid og rettshjelpstilbud. Rapporten inneholder også statistikk og betraktinger om asylpraksis overfor forskjellige land, slik den reflekteres i sakene NOAS mottar. Rapporten kan