fbpx
top

Camilla Stoltenberg blir ansvarlig for aldersundersøkelser

Regjeringen vil at Folkehelseinstituttet under direktør Camilla Stoltenberg skal overta fagansvaret for medisinske aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere. I forslag til statsbudsjett for 2016 gis instituttet 3 millioner til dette arbeidet.

Aldersvurderinger er en viktig del av behandlingen av asylsakene til enslige mindreårige, og kan være avgjørende for utfallet av saken. Det er derfor svært viktig at utlendingsforvaltningen fastsetter alder med grunnlag i tilstrekkelig gode aldersundersøkelser. Nåværende aldersundersøkelse er medisinsk, og består av en undersøkelse av tenner og hånd/håndrot. Metodene er omstridt i medisinskfaglige miljøer, men tillegges allikevel stor vekt når utlendingsforvaltningen fastsetter asylsøkeres alder. Dagens system for aldersvurderinger svekker rettsikkerheten til enslige mindreårige asylsøkere.

Utvikling av nytt kompetansemiljø
I det foreslåtte statsbudsjettet for 2016 fremkommer det at regjeringen ønsker å styrke arbeidet med aldersvurderinger ved å gi Folkehelseinstituttet (FHI) ansvar for gjennomføring og utvikling av kunnskap og metoder for aldersundersøkelser. FHI skal opparbeide seg et kompetansemiljø om dette, og regjeringen foreslår å gi tre millioner kroner til arbeidet i 2016.

NOAS positive
Med tanke på FHIs rolle og kompetanse, er NOAS positive til at fagansvaret for medisinske aldersundersøkelser overføres dit. Vi tror at overføringen på sikt kan føre til bedre kvalitet på aldersundersøkelser, som vil kunne bidra til å bedre rettssikkerheten for enslige mindreårige asylsøkere.

Trenger mere penger
I et brev fra FHI til Justis- og beredskapsdepartementet i januar i år, skriver FHI at de trenger i underkant av 6 millioner årlig for å overta fagansvaret for aldersundersøkelsene. I brevet understreker FHI at det er nødvendig med styrking av aktuelt fagmiljø for å kunne ivareta rutineoppgavene i forbindelse med aldersundersøkelser og forskningsbehovet. NOAS forventer derfor at 3 millioner gis som en start til at FHI kan begynne oppbyggingen av et fagmiljø, og at det videre bevilges tilstrekkelig ressurser før full overtakelse av ansvaret for undersøkelsene.