fbpx
top

Bøter til flyselskapene kan true retten til asyl

Hvis flyselskapene må fortsette å betale dyrt for retur av personer, kan konsekvensen bli en urettferdig streng siling av dem som vil til Norge, frykter NOAS og Flyktninghjelpen. (…) Konstituert generalsekretær i NOAS, Sylo Taraku, oppfatter det ansvaret som er flyttet til SAS og Norwegian, som del av en europeisk trend. – Ikke bare i Norge, men generelt i Europa, ønsker man stadig mer kontroll med innvandringen. Derfor ønsker man også å legge ansvaret for kontrollen til langt flere aktører enn før, slik at kontrollen kan gjennomføres lengst mulig unna grensen. På den måten reduseres mulighetene til å søke om asyl, påpeker han

 

 

Frykter for streng kontroll

 

Hvis flyselskapene må fortsette å betale dyrt for retur av personer, kan konsekvensen bli en urettferdig streng siling av dem som vil til Norge, frykter NOAS og Flyktninghjelpen.

 

Av TOR SANDBERG

 

– Flyselskapene kan komme til å bli strengere enn nødvendig, når de kontrollerer passasjerer som vil reise fra utlandet til Norge. Det kan komme til å ramme helt uskyldige mennesker, advarer Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

 

– Det vil være helt feil hvis vi får et system hvor kontrolløren baserer sin kontroll på frykten for egen økonomi og ikke rettighetene til den som kontrolleres, sier Rolf A. Vestvik, samfunns- og informasjonssjef i Flyktninghjelpen. Han klare oppfatning er at de som sitter i innsjekkingsskranken må ha asylrettighetene og bevegelsesfriheten som perspektiv og ikke hva flyselskapet eventuelt taper på at enkeltpersoner får være med flyet.

 

Flyktninghjelpens prinsipielle holdning er at kontrollen som i dag utføres av flyselskapene, i stedet bør utføres av politiet eller andre myndighetspersoner. – Det å nekte et menneske å reise fra punkt A til punkt B er en inngripen i et menneskes opprinnelige rettigheter. Derfor bør det være myndighetspersoner som foretar dette inngrepet og ikke tilfeldige ansatte i flyselskapene, mener Vestvik.

 

Taraku, på sin side, oppfatter det ansvaret som er flyttet til SAS og Norwegian, som del av en europeisk trend. – Ikke bare i Norge, men generelt i Europa, ønsker man stadig mer kontroll med innvandringen. Derfor ønsker man også å legge ansvaret for kontrollen til langt flere aktører enn før, slik at kontrollen kan gjennomføres lengst mulig unna grensen. På den måten reduseres mulighetene til å søke om asyl, påpeker han. – Vi er redde for at det vil komme flere og flere tiltak som vil innskrenke retten til asyl, sier Taraku.

 

tor.sandberg@dagsavisen.no

Faktaboks:


25. mars 2001 ble Norge medlem av Schengensamarbeidet.

 

Dette førte til at flyselskapene fikk et større ansvar for passkontrollen.

 

Det ble også åpnet for bøtelegging av flyselskap som slapp om bord passasjerer med falske pass i flyene sine.

 

SAS var blant selskapene som protesterte fordi «vi blir pålagt et stort ansvar som vi føler ikke er vår oppgave».

 

FNs daværende generalsekretær, Kofi Annan, var også kritisk til at flyselskapenes ansatte skulle tvinges «til å opptre som immigrasjonsmyndigheter».

 

Kilde: NTB