fbpx
top

Brudd på menneskerettigheter i Hellas?

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandler en sak om boforholdene til en høygravid kvinne i en gresk flyktningleir.

Saken handler om brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Spørsmålet som tas opp er: «Med tanke på søkerens sårbarhet som gravid kvinne, har det vært brudd på artikkel 3 og / eller artikkel 8 i konvensjonen på grunn av hennes boforhold i og rundt Pyli-hotspot på øya Kos?»

I EMK artikkel 3 står:
«Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

I EMK artikkel 8 står:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.»

Både en persons fysiske og psykiske integritet er omfattet av vernet mot inngrep i den private sfæren etter EMK art 8.

I mai 2020 beordret EMD Hellas til å garantere søkeren både boforhold og adekvat helsehjelp som var mer forenlig med hennes helsetilstand. EMD behandler nå også flere klager fra 2019 og 2020.

Ti år siden EMD-dom
I januar 2021 er det ti år siden Hellas ble dømt i EMD, og ble bedt om å forbedre mangler i asylsystemet.

I dag beskrives situasjonen i de overfylte flyktningleirene i Hellas som et mareritt. Spesielt farlig er forholdene for kvinner og jenter, ifølge Human Rights Watch.