fbpx
top

Britisk kritikk mot bruk av dansk Eritrea-rapport

Det uavhengige rådet for britenes tilsynsmyndighet for grensekontroll og migrasjon kritiserer britiske utlendingsmyndigheters bruk av omstridt dansk landrapporten om Eritrea fra november i fjor. Rådet mener ferske britiske rapporter er svekket av alvorlige metodiske svakheter og tillegger den danske rapporten uberettiget stor vekt. 

The Independent Advisory Group on Country Information (IAGCI) er et uavhengige råd, opprettet av britenes tilsynsmyndighet for grensekontroll og migrasjon; the Independent Chief Inspector of Borders and Immigration. IAGCI publiserte i mai i år en rapport som kritiserer britiske utlendingsmyndigheters bruk av den tidligere sterkt kritiserte danske landrapporten om Eritrea fra November 2014. Rådet har gjennomgått vårens to nye Eritrea-rapporter fra det britiske innenriksdepartementet; Home Office, om illegal utreise fra Eritrea og den eritreiske nasjonaltjenesten. IAGCI anbefaler departementet å gjennomgå rapportene på nytt, fjerne dem fra departementets hjemmeside og fraråder departementet å bruke rapportene i vurdering av grunnlag for beskyttelse for eritreiske asylsøkere.

FN-kritikk og nytt bekymringsbrev
Den danske landrapporten har tidligere blitt kritisert av UNHCR, Human Righs Watch, Amnesty og danske flyktning- og humanitære organisasjoner.

Britisk Home Office avviser kritikken fra IAGCI og insisterer på å bruke rapportene i sitt videre arbeid med eritreiske flyktninger.

Dette har fått Human Rights Watch til å skrive et meget kritisk bekymringsbrev til sjefsinspektør David Bolt. I brevet påpeker Human Rights Watch vurderinger i de britiske rapportene som utelukkende bygger på sterkt kritiserte vurderinger i den danske rapporten. En rapport som ble møtt med massiv internasjonal kritikk. Videre understreker Human Rights Watch usikkerheten som knyttes til all informasjon fra eritreiske myndigheter, så lenge det ikke er mulig å få tilgang til interneringsleirer og fengsler i Eritrea og det mangler konkrete bekreftelser på påståtte endringer i den tvungne eritreiske nasjonaltjenesten. En tjeneste som hittil mer har preg av tvangsarbeid for både kvinner og menn fra 18 år – på ubestemt tid og under sterkt kritikkverdige forhold.

Departementer i motstrid om Eritrea
Human Rights Watch viser til at vurderinger i de to Eritrearapportene fra det britiske innenriksdepartementet, Home Office, står i klar motstrid til konklusjoner fra den siste Eritrea-rapporten fra det britiske utenriksdepartementet; Foreign & Commonwealth Office. I utenriksdepartementets rapport konkluderes det med at eritreiske myndigheter ikke har gjort noen påviselige framskritt når det gjelder alvorlige bekymringer om menneskerettighetsbrudd.  Tvert imot gjentas den internasjonale kritikken mot det eritreiske regimets vilkårlig og inhuman internering, nasjonaltjeneste på ubestemt tid, manglende religionsfrihet, ytringsfrihet og uavhengige medier.

“No war, no peace” med Etiopia
Det britiske utenriksdepartementet viser til at eritreiske myndigheter fortsatt begrunner sin manglende implementering av grunnloven fra 1997 med Etiopias 15 år lange okkupasjon av grenseområder FN har tilkjent Eritrea. Situasjonen med «no war, no peace» med Etiopia, etter at Eritrea i 2000 tapte en to år lang grensekrig, brukes som begrunnelse for å nekte egen befolkning demokratisk styresett og grunnleggende rettigheter og friheter.

Les mer om:

IAGCIs kritikk fra mai 2015

IAGCI.  

Home Office Eritrea-rapporter fra mars 2015.  

Brevet fra Human Rights Watch, juli 2015.  

Eritrea-rapport fra britisk Foreign & Commonwealth Office januar 2015.  

UNHCRs kritikk av den danske Eritrea-rapporten, desember 2014.  

Den danske rapporten fra november 2014.  

Rapporten fra FNs undersøkelseskommisjon om Eritrea fra juni 2015