fbpx
top

Brev til statsministeren

Forholdene for asylsøkere mens de venter på å bli registrert hos Politiets utlendingsenhet har vært svært kritikkverdige. NOAS og 11 andre grupper og organisasjoner har sendt et brev til statsminister Erna Solberg der vi ber myndighetene møte oss og bidra til en felles dugnad for å møte behovene de nyankomne asylsøkerne har.

Det har vært et stort engasjement fra privatpersoner, restauranter, organisasjoner og kirken for å bedre situasjonen for asylsøkerne som venter hos Politiets utlendingsenhet. Det har blitt utdelt mat, klær og leker til barna. Statsministeren har uttrykt takknemlighet for det frivillige engasjementet. Frivillige ønsker å fortsette innsatsen med mål om å skape verdige forhold for mennesker på flukt, men myndighetene må bidra med mer penger for å avhjelpe situasjonen. Vi ber nå Erna Solberg om at de ideelle organisasjonene innkalles til et møte for å diskutere en felles dugnad og hvordan innsatsen mellom frivillige og myndighetene kan koordineres til det beste for asylsøkerne.

Les hele brevet her.