fbpx
top

Brev til KrF og Venstre

NOAS har i dag sendt et brev til en rekke personer i KrF og Venstre med innspill til hvilke av de utsendte familiene med lengeværende barn som må få saken sin vurdert på nytt, og hvordan behandlingen skal skje.

Det er få familier som vil kunne få oppholdstillatelse etter en ny gjennomgang av saken sin. NOAS er derfor opptatt av at avgrensingen av hvem som skal få en ny vurdering må gjøres på en måte som sikrer at de familiene som har realistiske muligheter til å få oppholdstillatelse, faktisk får saken gjennomgått på nytt. Det er også nødvendig å stille krav til at sakene får en grundig og rettssikker behandling. Et minstekrav må være at barn i skolealder med mer enn 4 års oppholdstid får saken vurdert på nytt, og at sakene behandles i nemndmøte. En avtale som er dårligere enn dette, vil på ingen måte kunne framstilles som en løsning for familiene som feilaktig er sendt ut av landet.

Les NOAS’ brev til mellompartiene her.