fbpx
top

Brev til Justisdepartementet om reform av klageordningen

Myndighetene er for tiden i en prosess med reform av klageordningen i utlendingssaker. NOAS og åtte andre organisasjoner har i den forbindelse gått sammen om et brev til Justisdepartementet, der det listes opp noen sentrale momenter av betydning for å bevare og styrke rettssikkerheten i disse sakene. Disse er styrking av frammøteretten, begrunnelse av avgjørelsesform, styrking av klagers kontradiktoriske rettigheter, mer tid til saksforberedelse, tiltak for å bedre likebehandlingen, uavhengiget fra departement og UDI, og hensyn til folkerettsligslige forpliktelser.


Myndighetene er for tiden i en prosess med reform av klageordningen i utlendingssaker. NOAS og åtte andre organisasjoner har i den forbindelse gått sammen om et brev til Justisdepartementet, der det listes opp noen sentrale momenter av betydning for å bevare og styrke rettssikkerheten i disse sakene. Disse er styrking av frammøteretten, begrunnelse av avgjørelsesform, styrking av klagers kontradiktoriske rettigheter, mer tid til saksforberedelse, tiltak for å bedre likebehandlingen, uavhengiget fra departement og UDI, og hensyn til folkerettsligslige forpliktelser.

Se brevet fra organisasjonene her.