fbpx
top

Bred allianse krever endring: Gjør som FN sier, Jens!

Aksjonen – Gjør som FN sier, Jens! – har på to uker mobilisert tusenvis av nordmenn til å skrive under kravet om at regjeringen må følge FNs råd i flyktningspørsmål. En bred koalisjon bestående av 20 organisasjoner, alle biskopene i Norge, kirkelige organer og partier støtter aksjonen, og 12 393 underskrifter blir i ettermiddag overlevert regjeringen.(Hør også P4-innslaget her).

Aksjonen – Gjør som FN sier, Jens! – har på to uker mobilisert tusenvis av nordmenn til å skrive under kravet om at regjeringen må følge FNs råd i flyktningspørsmål. En bred koalisjon bestående av 20 organisasjoner, alle biskopene i Norge, kirkelige organer og partier støtter aksjonen, og 12 393 underskrifter blir i ettermiddag overlevert regjeringen.

– Regjeringen bør merke seg det store antallet organisasjoner og enkeltpersoner som støtter denne aksjonen, sier John P. Egenæs, generalsekretær i Amnesty International. – Vi kommer ikke til å gi oss i denne saken. Hvis regjeringen fortsetter å trosse FN kommer vi til å fortsette våre høylydte protester.

Justisminister Knut Storberget, som selv har tatt initiativet til månedlige møter med organisasjoner for å lytte til deres innspill og erfaringer på flyktning- og asylfeltet, har tidligere signalisert at det er vel så viktig å legge opp Norges asylpolitikk i tråd med våre restriktive naboland, som å skulle følge FNs anbefalinger. Dette stiller Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Amnesty International seg meget kritiske til.

– Vi vil ha en redegjørelse for de vurderingene som ligger til grunn fra norske myndigheters side. Når de nå har kommet frem til et annet resultat enn det UNHCR har i forhold til beskyttelsesbehovet til irakiske asylsøkere fra sentrale deler av Irak må vi få innsyn i dette faktamaterialet, sier leder for flyktningseksjonen i Norsk Folkehjelp, Trygve Augestad.

En rekke organisasjoner, alle biskopene i Norge, ungdomspartier og ulike kirkelige organer har på kort tid sluttet seg til aksjonen. Dette er: Antirasistisk Senter, Bispemøtet, Changemaker, Den norske Helsingforskomité, Den norske Tibetkomité, Kirkens Bymisjon, International Commission of Jurists Norge, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Mellomkirkelig Råd, Norges KFUK-KFUM, Norsk Misjon i Øst, Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering, Redd Barna, Rød Ungdom, SOS Rasisme, The Norwegian Human Rights House Foundation og Unge Venstre.

– Vi er inne i en nedadgående trend hva angår Norges respekt for FNs anbefalinger i asylsaksbehandlingen. Også retorikken fra regjeringen blir stadig mer negativ. Derfor er det viktig å mobilisere folk til å reagere mot denne uheldige trenden, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.


Bakgrunn

Foranledningen til aksjonen var norske myndigheters tvangsretur av 30 avviste irakiske asylsøkere til Bagdad 6. desember i fjor. Returen fant sted stikk i strid med UNHCRs råd om ikke å tvangssende asylsøkere til Bagdad. Når Norge setter sine internasjonale forpliktelser og UNHCRs anbefalinger til side, undergraves arbeidet med å få andre land til ta hensyn til UNHCRs anbefalinger og flyktningers rettigheter, eller til andre viktige menneskerettigheter som for eksempel frihet fra tortur, retten til ytrings- og religionsfrihet eller retten til rettferdig rettergang.

UNHCR og Europarådets kommissær for menneskerettigheter har i ettertid kommet med krass kritikk av Norge. Den norske regjeringen har blitt anklaget for å sende et feil signal blant annet til Iraks naboland, Syria og Jordan, der de med langt færre ressurser enn Norge har gitt beskyttelse til opptil to millioner irakiske flyktninger. Argumentet er at en storstilt og ukoordinert retur av irakere fra disse landene kunne ha fått svært negative konsekvenser for gjenoppbygging og stabilitet i landet.

Noe av begrunnelsen norske myndigheter har gitt for å kunne returnere asylsøkere til Bagdad er at de hevder å ha dokumentasjon som viser at det er forsvarlig. Informasjonen er imidlertid unntatt offentligheten og kan derfor ikke etterprøves eller verifiseres, noe organisasjonene er svært skeptiske til.

For mer informasjon

Norsk Folkehjelp
Leder for flyktningseksjonen, Trygve Augestad: tlf: 918 71 176

Amnesty International
Generalsekretær John Peder Egenæs: Tlf: 91100676
Informasjonsrådgiver Ingvild Gjone Lyberg: Tlf: 47656340

NOAS
Generalsekretær Morten Tjessem: Tlf: 97082541
Seniorrådgiver Sylo Taraku: Tlf: 97180176