fbpx
top

Bosettingen må gå raskere

Flyktninger må komme raskt fra asylmottak og ut i kommunene.

NOAS mener det er svært viktig at flyktninger kommer raskt ut i kommunene, der beskyttelse, helse og lovlig deltakelse i arbeidslivet best ivaretas. For barn og unge er det viktig å komme raskt i barnehage/skole og å delta i fritidsaktiviteter.

Etter krigen brøt ut i Ukraina, har over 9583 personer fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, men kun 873 ukrainere har så langt blitt bosatt i en kommune. Tempoet i bosettingen må gå raskere.

NOAS kommenterer: