fbpx
top

Boligkø setter livet på vent

Om lag 26 prosent av beboere på asylmottak har fått opphold og venter på å bli bosatt i en kommune. Bergens Tidende har skrevet en sak om problemene dette innebærer for dem som blir værende på mottak lenger enn nødvendig.

NOAS mener det er en veldig uheldig situasjon at personer som har fått oppholdstillatelse i Norge blir boende på asylmottak. De har tilfredsstilt kravene til å få oppholdstillatelse, og må få mulighet til å starte sitt liv her. Det er verken positivt for den enkelte person eller for samfunnet som helhet at integreringsprosessen ikke får startet. I tillegg er bostandarden på asylmottak lav, og det er derfor ikke et sted mennesker bør oppholde seg lenger enn nødvendig.

Det er frivillig om den enkelte kommune velger å  bosette flyktninger i sin kommune, og hvor mange. Den viktigste årsaken til at mange kommuner sier nei til å bosette flyktninger er at de har problemer med å finne tilstrekkelig antall egnede boliger. Det henger imidlertid ikke sammen med en generell mangel på boliger. NOAS mener at dette problemet kan løses gjennom å legge til rette for selvbosetting, slik UDI foreslo for Justis- og beredskapsdepartementet i mai i år. Forslaget innebærer at flyktningen, i stedet for å passivt vente på å bli tildelt en kommune, selv kan ta ansvar for å skaffe seg egen bolig og samtidig få rett til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad. I dag vil flyktninger som velger å bosette seg på egen hånd miste muligheten til å få offentlig støtte.

Les sak i Bergens Tidende her.