fbpx
top

Bli med å krev endring i dagens asyl- og flyktningpolitikk!

Den 8. januar – og på tilgrensende dager – går vi sammen for å kreve en mer human asyl- og flyktningpolitikk.

Bakgrunn for Yemanedagen

I 25 år bodde Yemane på asylmottak før han døde natt til 8. januar i 2016. Yemane levde sine siste år uten håp og tro for fremtiden.

– Jeg har ingenting. Ingen rettigheter. Jeg vet ikke om de tenker at jeg er et menneske eller et dyr eller en stein, sa han kort tid før han døde på Bømlo asylmottak.

Yemane hadde vært syk lenge. Men som ureturnerbar asylsøker fikk han ikke den helsehjelpen han trengte.

I dag finnes det en liten gruppe mennesker som er i samme situasjon som Yemane. De lever på et eksistensminimum uten grunnleggende rettigheter som vi andre tar for gitt.

Ureturnerbare asylsøkere har verken rett til å arbeide, studere, stifte familie eller få nødvendig helsehjelp.

Situasjonen for de ureturnerbare er uholdbar og uverdig for vårt samfunn. Det er nå på høy tid at det kommer en løsning som faktisk løser situasjonen for disse menneskene som har hatt livet på vent i altfor mange år.

I årene som er gått siden Yemane gikk bort, har 8.januar blitt tatt i bruk i kampen for en human og rettferdig flyktning- og asylpolitikk.

Yemane-dagen markeres flere steder i Norge

Oslo

Panelsamtale i Jacob kulturkirke
Hva må nå skje for å bedre situasjonen for ureturnerbare?

Tid:
Søndag 8. januar kl.15:30 – 17:00

Sted:
Jacob kulturkirke

Se hele programmet her. 

Stavanger

Tale, appeller og musikk til støtte for de lengeværende asylsøkerne i Norge
James Gabriel Lado – selv lengeværende og ureturnerbar – forteller om situasjonen i samtale med Lene Høigård, leder i RIA (Rettferdighet i asylpolitikken).

Tid:
Søndag 8. januar, kl. 15:00

Sted:
Arneageren i Stavanger

Se hele programmet her. 

Hamar

Utendørs arrangement i Hamar sentrum til støtte for de ureturnerbare

Livssituasjonen som de ureturnerbare i Norge lever under i dag, er uholdbar. Hva kan gjøres for å endre den?

Tid:
Lørdag 7. januar, kl. 13:00

Sted;
Gågata ved Triangelen.

Gudstjeneste i Hamar domkirke
Yemanedagen blir markert i gudstjenesten i Hamar domkirke, og i flere andre kirker og forsamlinger i Hamar, Stange og Ringsaker.

Tid:
Søndag 8. januar, kl.11:00

Sted:
Hamar domkirke, kirker og menigheter i Hamar, Stange og Ringsaker.

For mer informasjon kontakt
Kari Nes
957 79 402
kar-nes@online.no

 

Trondheim

Bønn for de ureturnerbare i kirker og menigheter 
Egen forbønn for de ureturnerbare asylsøkerne leses i flere kirker og menigheter rundt om i Trondheim.

Tid:
Søndag 8. januar

Fakkeltog til støtte for Mennesker i Limbo
LO i Trondheim stiller med fakler.

Tid:
Mandag 9. januar, Oppmøte kl. 16:00, avmarsj kl. 16:15.

Sted:
Nidarosdomens port

Gratis arrangement i Vår Frue kirke
Samme ettermiddag fortsetter markeringen med gratis arrangement i Vår Frue kirke.

Tid:
Mandag 9. januar, kl. 17:00 – 18:30

Sted:
Vår Frue kirke

Se hele programmet her. 

Tromsø

Panelsamtale i Tromsø Domkirke
Kirkeasylantene i Finnsnes kirke kan endelig gå ut av kirken etter åtte år! Det er vi selvfølgelig veldig glade for. Men familien er trolig den eneste i Norge som får opphold som følge av den nye engangsløsningen. Så hvordan er situasjonen for de andre ureturnerbare asylsøkerne? Hva må gjøres for å bedre situasjonen?

Tid:
Søndag 8. januar, kl. 14:00 – 15:30

Sted:
Tromsø Domkirke

Se hele programmet her. 

Bergen

Fakkeltog og appeller for papirløse uten grunnleggende menneskerettigheter
I september vedtok fylkestinget i Vestland at det skal fremskaffes en oversikt over de papirløses situasjon i fylket innen mars 2023. Arbeidsgruppen skal blant annet se på deres rett og tilgang til offentlig transport, tann- og folkehelsetilbud, og tilbud i den videregående skolen. Hvordan går dette arbeidet? Hvordan kan vi bedre situasjonen for de ureturnerbare?

Tid:
Søndag 8. januar, Kl.16:00 – 17:00.

Sted:
Torgalmenningen

Se hele programmet her. 

Stord

Foredrag på Stord Folkehøyskole 

På Stord er organisasjonen Awa United etablert. Organisasjonen jobber for at 27 år gamle Awa Rahimpour fra Iran og 23 andre iranske kvinner i Norge som har fått avslag på asylsøknaden, skal få opphold. Disse kvinnene har rømt fra tvang og undertrykkelse, og lever nå i frykt for å bli tvangsreturnert til hjemlandet.

Tid:
Søndag 6. januar, kl. 09:00

Sted:
Stord Folkehøyskole

Det blir også gudstjenester til støtte for de iranske kvinnene den 8. januar.

Se hele programmet her.