Bli med å krev endring i dagens asyl- og flyktningpolitikk!

Den 8. januar – og på tilgrensende dager – går vi sammen for å markere Yemanedagen og kreve en mer human asyl- og flyktningpolitikk.