fbpx
top

Blander straff og utvisning

Kriminelle blir utvist, og uønskede innvandrere blir behandlet som kriminelle. Prosjektleder Katja Franko ved Universitetet i Oslo mener forskningen tydelig viser hvordan straff for kriminelle lovbrudd og utvisning etter utlendingsloven blandes stadig mer sammen i politiets hverdag.

Norsk politi bruker straff og utvisning om hverandre overfor utlendinger. Sammenblandingen mellom lovverkene knyttet til kriminalitet og migrasjon kalles «krimmigrasjon» internasjonalt.

I rapporten «Detention of asylum seekers» fra februar 2014, tar NOAS opp hvordan blanding av lovverkene bidrar til en uklar praksis, som svekker asylsøkere og andre utlendingers grunnleggende rettigheter.

Utvisning er en sanksjon som innebærer innreiseforbud til hele Schengen-området i Europa. Å få et utvisningsvedtak, er ikke det samme som å bli sendt ut med tvang. Selv om utvisning ikke er definert som straff i det norske lovverket, brukes reaksjonen i praksis som straff. Det kan ha alvorlige konsekvenser, sier forsker og prosjektleder Katja Franko til forskning.no.

– Det gir dårligere rettssikkerhet for folk. I straffesaker kan du nekte å forklare deg for politiet, og du har rett til advokat. Den som utvises har ingen slike rettigheter, sier hun.

– Når det gjelder straff, er vi bevisste på menneskerettighetene. Men mye mindre ved utvisning, hevder Franko.

Billigere å utvise enn å fengsle
Forskerne bak prosjektet intervjuet 64 politifolk og ansatte i politiet, politidirektoratet og justisdepartementet.

De melder om at de som jobber med innvandrere har en svært pragmatisk tilnærming til straffelov og utlendingslov.

Norske fengsler fylles opp av utlendinger, i 2013 var en tredjedel av de innsatte og seks av ti varetektsfengslede utenlandske statsborgere. Det koster penger.

En ansatt i Politidirektoratet sier det slik:
– Det er en ganske ressurseffektiv måte å håndtere disse sakene på, å få utvisningssak og uttransport. (…) Skal du gjennom straffesak så er det mye mer omstendelig prosess, pluss at du kan ende opp med en straffesak og en dom som koster masse penger.

Ved å bruke utlendingsloven i stedet for straffeloven, kan utlendinger sendes ut fordi de mangler papirer, i stedet for at de må dømmes for kriminaliteten de er mistenkt for.

To straffesystemer
Franko er kritisk til at valget mellom utvisning eller straff i stor grad blir et spørsmål om skjønn, uten at det har vært en mer prinsipiell diskusjon om endringene.

– Normer og tanker om rettferdighet ligger til grunn for strafferetten, ikke hvilke ressurser man har til rådighet. Her virker det som det er motsatt, sier hun.

I tillegg til manglende rettssikkerhet for den enkelte, er det viktig at vi bruker lovene til det de er ment for, mener Franko: Straffeloven for straff, og utlendingsloven for å regulere migrasjon.

– Slik det er nå, er vi i ferd med å skape to straffespor, et for nordmenn og et for utlendinger, sier hun til forskning.no.

Les mer

Les mer om forskningsprosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser i Forskning.no 

Les NOAS-rapporten Detention of asylum seekers.