fbpx
top

Beskyttet mot menneskehandel

Den nye utvidede «refleksjonsperioden» for ofre for menneskehandel vil ikke gi dem tilstrekkelig trygghet og forutsigbarhet slik at flere vil velge å anmelde sine bakmenn. En reell mulighet for varig beskyttelse i Norge vil være et bedre incentiv.