fbpx
top

Beskytt ofrene

Ofre for menneskehandel som vitner mot sine bakmenn bør få tilbud om varig oppholdstillatelse i Norge. Flere ofre for menneskehandel som har vitnet mot bakmenn har fått avslag på sin søknad om asyl i Norge. Statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen reagerte på dette i Dagsavisen 1. februar ved å utrykke bekymring for at menneskehandelofre skal miste tillit til norske myndigheter og sette arbeidet mot menneskehandel tilbake. NOAS mener at Justisdepartementet selv bør ta ansvar og ikke forvente at asylinstituttet skal være et hjelpemiddel i kriminalitetsbekjempelsen.