fbpx
top

Besøk fra Hellas

 

Denne uken var NOAS vertskap for den greske menneskerettighetsorganisasjonen AITIMA. Spyros Rizakos, lederen for AITIMA og Sotiria Goula, organisasjonens rådgiver for velferdsspørsmål, har besøkt myndigheter og organisasjoner i Norge for å orientere om forholdene for asylsøkere i Hellas. – Det har skjedd visse forbedringer, men fortsatt er manglene formidable. Den økonomiske krisen gjør situasjonen desto vanskeligere, sier Rizakos.

NOAS var denne uken vertskap for representanter for den greske menneskerettighetsorganisasjonen AITIMA. Spyros Rizakos, lederen for AITIMA og Sotiria Goula, organisasjonens rådgiver for velferdsspørsmål, har sammen med NOAS møtt representanter for Justisdepartementet, utlendingsforvaltningen og mottak i Norge.

Onsdag inviterte vi norske organisasjoner til en orientering om forholdene for asylsøkere i Hellas. NOAS har, sammen med den norske Helsingforskomiteen, tidligere samarbeidet med AITIMA om en rapport som avdekket manglene ved det greske asylsystemet og de uverdige forholdene for flykninger i Hellas. – Situasjonen er på bedringens vei på enkelte områder. Kvaliteten på asylintervjuene har blitt bedre og klageordningen har blitt styrket, noe som har ført til høyere innvilgelsesprosent. Men fortsatt er adgangen til å få søkt om beskyttelse veldig begrenset og myndighetene har en restanse på 45 000 asylsaker. Det gjenstår fortsatt mye før det greske systemet blir i stand til å ta imot asylsøkere på en forsvarlig måte. Den økonomiske krisen i Hellas gjør forholdene for asylsøkerne desto vanskeligere, sier Rizakos.

Gjennom sitt besøk ønsket AITIMA å orientere norske myndigheter og organisasjoner om asylsituasjonen i Hellas. De undersøkte også mulighetene for norsk støtte gjennom EØS-fondet til etableringen av et nytt asylsystem. Siden 2010 har de fleste europeiske land, inkludert Norge, stanset returene til Hellas under Dublin-avtalen på grunn av de elendige forholdene for asylsøkere der. Greske myndigheter har vedtatt å innføre et nytt asylsystem i 2012, og AITIMA ønsker fortgang i arbeidet.