fbpx
top

Besøk fra barneombud Anne Lindboe

Vi har i dag hatt et hyggelig sommerlunsjbesøk av barneombud Anne Lindboe. Hun fremstår som svært engasjert i rettssituasjonen til asylbarn og enslige mindreårige, noe som åpnet for en interessant og spennende lunsjprat. Rådgivere i NOAS kom med flere innspill som hun vil ta med seg i sitt viktige arbeid for å styrke og bedre rettssituasjonen til disse barna.

Omvisning i NOAS-lokalene

Det var en hyggelig start på dagen hos NOAS i dag da vi i formiddag fikk besøk fra barneombudet. Hun ankom sammen med sin rådgiver Haagensen, fikk en liten omvisning i våre lokaler, før vi omsider tok plass i møterommet.

Barneombudet fikk hilse på våre frivillige medarbeidere Gry Wicklund, Louisa Thommessen, Omar Ishak, og vår resepsjonist Gloria Owoses. Hun ble forklart hvilke arbeidsoppgaver som gjøres her og om våre medarbeidere i Refstad transittmottak som er ansvarlige for informasjonsprogrammet til nyankomne asylsøkere. En asylsøker med et lite barn hadde i dag tatt turen innom, og dermed var det også en blid liten 2-åring som fikk hilse på barneombudet.

Fagteamets rådgivere

Inne på møterommet var lunsjen klar og fagteamets rådgivere kunne ta plass sammen med barneombudet og hennes rådgiver Haagensen. Det ble innledet med om NOAS virksomhet og bemannein, og om ansvarsområdene til rådgiverne tilstede under møtet. André Møkkelgjerd har ansvaret for rettshjelp asylsøkere fra Iran, Syria og Jemen, Jon Ole Martinsen for landområdene Iran, Etiopia og Eritrea, og for de lengeværende barn. Cecilia Dinardi har ansvaret for rettshjelp til de enslige mindreårige og for asylsøkere fra Aserbajdsjan og Hviterussland.

Asylbarn og enslige mindreårige

Det mest sentrale samtaleemnet under lunsjen var utfordringene knyttet til de lengeværende asylbarna og hva Barn på flukt-meldingen siganliserer i forhold til dette. Bekymring rundt etterlevelsen av barns rett til å bli hørt og barns rett til et familieliv ble også diskutert.

Noe som ble viet særlig oppmerksomhet er behovet for å kartlegge situasjonen til asylbarn i mottak, både de som er her sammen med foreldre eller andre omsorgspersoner, og enslige mindreårige. Det er grunn til å se nærmere på om det burde iverksettes en omfattende utredning/forskning på konsekvenser og virkninger det har for barn å bo på asylmottak.

 

Et vanskelig tema er situasjonen til enslige mindreårige. Disse barna er på flere måter ikke tilstrekkelig ivaretatt etter dagens ordning. NOAS jobber for å synliggjøre den særlig vanskelige livssituasjonen mange befinner seg under, spesielt de som lever med en begrenset oppholdstillatelse.

Det har vært veldig interessant og ikke minst hyggelig å få besøk fra barneombudet, og vi satser på en god dialog og konstruktivt samarbeid, for å bedre asylbarnas rettssituasjon.