fbpx
top

Ber om forskrift om barnets beste

Ole Paus tok initiativet til å sende et brev om behovet for å tydeliggjøre barnets beste i utlendingssaker til den nye regjeringen og det nye Stortinget. Totalt ni organisasjoner sluttet seg til initiativet.  2. oktober ble ett brev sendt til regjeringspartiene, og ett til de andre partiene på Stortinget. 

I brevene skriver organisasjonene at vi håper det nye Stortinget og den nye regjeringen vil kunne samles om en ny forskriftsbestemmelse i utlendingsloven som tydeliggjør hensynet til barnets beste opp mot innvandringsregulerende hensyn i saker som omhandler barn.

Les brevene her:

Brevet til regjeringspartiene (PDF)

Brevet til alle partiene på Stortinget (PDF)