fbpx
top

Ber Høie sikre helserettigheter

11 organisasjoner ber helseminister Bent Høie sikre papirløse reell tilgang til helsehjelp. Regjeringen må legge til rette for at alle mennesker som oppholder seg i Norge får tilgang til grunnleggende helsehjelp, mener Kirkens Bymisjon, Røde Kors NOAS og åtte andre organisasjoner.

 «Vi oppfordrer regjeringen til å gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper», skriver organisasjonene i et opprop til helseministeren. Oppropet lanseres i forbindelse med markeringen av femårsdagen for opprettelsen av helsesenter for irregulære migranter i Oslo.

Bak oppropet står Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Amnesty International, Leger uten grenser, Antirasistisk Senter, NOAS, LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse, Norsk Folkehjelp, Den norske legeforening, Den norske jordmorforening og Norsk Sykepleierforbund.

Strider med grunnleggende menneskerettigheter
«I dag har papirløse som oppholder seg i Norge kun rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar. Det betyr at en marginalisert gruppe mennesker som i mange tilfeller lever i nød, har svært begrenset tilgang til medisinsk behandling», sier president i Røde Kors i Norge, Sven Mollekleiv.

«Medisinsk behandling skal baseres på behov. En lovgivning som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med grunnleggende menneskerettigheter om likeverd og ikke-diskriminering», sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.

Sverige går foran
I oppropet viser organisasjonene til at papirløse barn i Norge ikke har rett til fastlege, og har sterkt begrenset mulighet for oppfølging. Det er i strid med Barnekonvensjonen. Norsk helsepersonell blir dessuten utsatt for et urimelig dilemma når de blir tvunget til å fravike prinsippet om å gi omsorg og medisinsk behandling basert på behov.

At det heller ikke eksisterer en finansieringsordning for livsviktige medisiner og helsehjelp, hindrer at pasientene får øyeblikkelig hjelp, mener organisasjonene. De oppfordrer derfor helseminister Bent Høie om å se til Sverige, som nylig har utvidet tilgangen til helsehjelp for papirløse migranter.

Les oppropet her.

Les mer om temaet i en artikkel i Bergensavisen.