fbpx
top

Bekymringsmelding til helseministeren

Det er nå 14 måneder siden utreiseplikten til Syria ble opphevet for de som hadde fått avslag i sakene sine og nye søknader ble stilt i bero. Mens voldsnivået i landet bare øker og FN karakteriserer situasjonen i landet som en borgerkrig, får de syriske asylsøkerne i Norge ingen avklaring av sin egen situasjon. Det utgjør en enorm tilleggsbelastning til det som skjer i hjemlandet og engstelsen for familie og venner. Ved et asylmottak i Bergen har de ansatte slått alarm om den psykiske helsetilstanden til syrerne som bor der. Før helgen ble bekymringsmelding nr. 2 sendt til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det bes om at sakene deres nå må prioriteres. Les brevet til helseministeren her

Torsdag sendte NOAS brev til Justisdepartementet med anmodning om snarest å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjenoppta behandlingen av asylsøknader fra Syria. Det er nå 14 måneder siden utreiseplikten til Syria ble opphevet for de som hadde fått avslag i sakene sine og nye søknader ble stilt i bero. Mens voldsnivået i landet bare øker og FN karakteriserer situasjonen i landet som en borgerkrig, får de syriske asylsøkerne i Norge ingen avklaring av sin egen situasjon. Det utgjør en enorm tilleggsbelastning til det som skjer i hjemlandet og engstelsen for familie og venner der.

Ved et asylmottak i Bergen har de ansatte slått alarm om den psykiske helsetilstanden til syrerne som bor der. Før helgen ble bekymringsmelding nr. 2 sendt til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Der heter det at den lange og uforutsigbare ventetiden som berostillelsen av sakene har forårsaket, skaper en håpløs situasjon som har bidratt til å gjøre asylsøkernes helsesituasjon stadig verre. Det bes om at sakene deres nå må prioriteres. Les brevet til helseministeren her