fbpx
top

– Bekymringsfullt om internering

Regjeringen er i ferd med å innføre et EU-direktiv som vil gjøre det mulig å holde utlendinger uten lovlig opphold fengslet i halvannet år. Samtidig har Regjeringen sendt på høring et forslag om å senke beviskravet for fengsling av utlendinger med uklar identitet eller personer som kan unndra seg tvangsretur. I dag må politiet bevise at det er mer enn 50 prosent sannsynlighet for at en person uten lovlig opphold vil unndra seg å bli sendt ut av landet. Etter det nye forslaget skal «grunn til å anta» være nok. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) synes Regjeringens forslag er bekymringsfullt. – De åpner for å tøye strikken veldig langt for internering også i saker der det ikke er snakk om kriminalitet, sier Ingvald Bertelsen i NOAS. Han viser til at forslaget innebærer økt meldeplikt og anledning til å holde folk under oppsyn. I tillegg foreslås det en utvidet adgang til ransakning for å finne reisedokumenter og penger. – Kort sagt blir det økt kontroll. EU-direktivet med mulighet for å internere i halvannet år peker i samme retning. Tilsammen betyr dette at de vil benytte internering i mest mulig grad, hvis det er ønskelig, sier Bertelsen.

tgf