fbpx
top

Bedre vurdering av barns psykiske helse

Legeforeningen har skrevet et brev til Justis- og beredskapsdepartmentet  hvor de etterlyser en bedre vurdering av barns psykiske helse i asylsaker. Det barnepsykiatriske fagmiljøet rapporterer om mangler som medfører at barns psykiske helse ikke blir tilstrekkelig vurdert. I tillegg at vurderinger av barns psykiske helse bør foretas tidligere, grundigere og oftere enn i dag. 

Les brevet her (PDF).