fbpx
top

Bedre sikkerhet for afghanske asylsøkere

NOAS er svært tilfreds med at norske myndigheter ikke lenger skal sende afghanske asylsøkere fra utrygge områder tilbake til andre deler av Afghanistan. To afghanere som klagde på UDIs avslag, får likevel bli i Norge etter at stornemnda i Utlendingsnemnda (UNE) nå har omgjort vedtakene. Dette er et prinsipielt svært viktig vedtak.
NOAS er svært tilfreds med at norske myndigheter ikke lenger skal sende afghanske asylsøkere fra utrygge områder tilbake til andre deler av Afghanistan.
 
To afghanere som klagde på UDIs avslag, får likevel bli i Norge etter at stornemnda i Utlendingsnemnda (UNE) nå har omgjort vedtakene. Dette er et prinsipielt svært viktig vedtak.
 
Norske myndigheter må heretter justere sin praksis i liknende Afghanistan-saker.  Utlendingsnemndas praksis bringes nå på linje med UNHCRs anbefalinger. Dermed er regjeringen ett viktig skritt nærmere å innfri løftet i Soria Moria-erklæringen om å ta mer hensyn til UNHCRs anbefalinger.
 
Vedtaket innebærer i praksis at personer som kommer fra utrygge områder i Afghanistan og som ikke har tilknytning til andre og tryggere deler av landet, ikke skal returneres, fordi det anses som både humanitært og sikkerhetsmessig uforsvarlig.
 

Afghanske asylsøkere som allerede har fått avslag i Utlendingsnemnda, som kommer fra utrygge områder i Afghanistan og mangler tilknytning til tryggere deler av landet, kan nå be om fornyet vurdering i Utlendingsnemnda.