fbpx
top

Barnevernet overtar ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15