fbpx
top

Barneombudet advarer mot regjeringens forslag

Barneombud Anne Lindboe mener justisminister Anders Anundsens forslag til forskriftsendring kan være i strid med barnekonvensjonen.

Justisdepartementet foreslår endringer i utlendingsforskriften som innebærer en ny varig ordning for lengeværende barn.  Barneombudet kritiserer regjeringen for å fremme et forslag som  ikke vil gjelde flertallet av de lengeværende asylbarna og som hun frykter ikke vil medføre at hensynet til barnas beste vil veie tyngre enn i dag.

– Regjeringen gambler med barns rettssikkerhet’, sier barneombud Anne Lindboe til Dagbladet.

– Mange barn som har oppholdt seg i Norge i årevis, trenger å få et svar på hvor de skal tilbringe resten av barndommen sin. Den foreslåtte forskriftsendringen er enda en halvveisløsning, som er uklar og vanskelig å tolke. Barnekonvensjonen og Norges grunnlov gir dessuten barn rett til å bli behandlet som selvstendige individer. Vi er bekymret for at dette forslaget fratar barna denne rettigheten, fortsetter hun.

Les Dagbladets intervju med Barneombudet her. 

Les Barneombudets høringsuttalelse her.

Les NOAS’ merknader til departementetets forslag her.