fbpx
top

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til bosettingskonferanse

Vi inviterer til konferanse om mottak og bosetting av flyktninger.

Tid: Tirsdag 22. januar 2013 kl 11.00 – kl 16.00
Sted: Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Hotellvegen, 2061 Gardermoen.

Bosetting av flyktninger er en viktig felles oppgave for kommunene og staten

Selv om kommunene de siste årene har bosatt flere flyktninger enn tidligere og antallet asylsøkere har sunket, har antallet bosettingsklare i mottak økt. Prognosene tilsier at både antallet bosettingsklare og ventetiden i mottak vil fortsette å øke. Derfor er det behov for å bosette flere flyktninger i årene som kommer, og bosette dem raskere enn i dag.

Formålet med konferansen er å oppnå raskere bosetting av personer i mottak

Et godt samarbeid mellom kommunene og staten er en forutsetning for å løse denne oppgaven.  Programmet vil inneholde en kort orientering om situasjonen fra BLD, KRD og KS. Noen kommuner vil bli bedt om å bidra med sine erfaringer. Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil orientere om status og samarbeid med kommuner. Det vil også bli satt av tid til tilbakemeldinger fra kommunene. Fokus vil være på løsninger og gode grep, både på kort og lang sikt.

Ordførere er hjertelig velkommen til å invitere en person til fra kommunen.

Konferansen arrangeres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Meld deg på:

Meld deg på konferansen her.

Påmeldingsfrist: 20. desember 2012.

Program for konferansen finner du her.

Ved spørsmål, kontakt Seniorrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Timothy Szlachetko.

e-post: Timothy.Szlachetko@bld.dep.no
mobil: 414 00 948 / 22 24 25 54

Informasjonen er hentet fra regjeringens nettsider.