fbpx
top

Barn som ikke får være barn

I dag presenterte Institutt for samfunnsforskning en rapport om levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Rapporten viser blant annet at barn i mottakssituasjon har utilstrekkelig omsorg, er lite integrert i lokalmiljøet, sliter mye psykisk og har et dårlig kosthold. –Disse barna er helt klart blant de mest sårbare i vårt samfunn, likevel får de ikke tilstrekkelig omsorg, oppfølging og aktivitetstilbud av ansvarlig myndighet, påpeker landsrådsmedlem i Røde Kors Ungdom, Espen André Breivik. Les mer på hjemmesidene til Røde Kors Ungdom her

Rapporten kan leses leses og lastes fra her