fbpx
top

Barn på flukt – til barnets beste?

Situasjonen for barn i asylsøkerfamilier som har bodd lenge i Norge har vakt mye engasjement over hele landet. Mens utlendingsforvaltningen gir avslag etter avslag, har venner og støttespillere i lokalsamfunnene slått ring om familiene og bedt om at de må få bli. Fredag 4. mai arrangerer Støttegruppa for Yalda og Allan fra Tromsø i samarbeid med Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter og NOAS en heldagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo for å belyse situasjonen for de om lag 450 lengeværende barna og deres familier. Hva betyr “barns beste” i asylsaker? Hvordan ivaretas barns rettigheter i disse sakene? Hva skal skje med de lengeværende barna? Disse spørsmålene blir tema for innlegg fra blant andre advokat Arild Humlen, Janne Raanes fra Redd Barna og Karl Eldar Evang, psykolog. Se fullstendig program for dagen her. Konferansen er gratis og åpen for alle. Velkommen!