fbpx
top

Barn og barnefamilier – oppsummering

Ettersom det har vært fortløpende endringer av ordningen, oppsummerer vi her ordningen slik den nå står.

Ettersom det har vært fortløpende endringer av ordningen, oppsummerer vi her ordningen slik den nå står.
Frist
Fristen for å sende en omgjøringsbegjæring til nemnda er 1. august.

Omgjøringsbegjæringen kan sendes direkte til nemnda på faks: 22 08 50 01 eller post: Utlendingsnemnda, Postboks 8165 Dep, 0034 Oslo. (Den bør sendes i kopi til politiet dersom det er risiko for deportasjon).

Kriterier
Alle barn og barnefamilier er omfattet som:
1. Søkte asyl senest 1. juli 2001, og
2. Fikk endelig avslag senest 1. juli 2003.

Ifølge Kommunaldepartementet må begge kriterier være oppfylt.

Fritt rettsråd
Justisdepartementet har besluttet at det skal gis fritt rettsråd (advokatbistand) i de sakene som oppfyller kriteriene. NOAS’ standardiserte omgjøringsbegjæring er kun et utgangspunkt, og det er meget viktig at alle også sender informasjon til nemnda om de individuelle forholdene ved hjelp av en advokat.

Familier som har vært her i tre år og fått endelig avslag etter 1. juli 2003
Både Advokatforeningen og NOAS oppfatter det som uriktig når departementet forutsetter at begge kriteriene ovenfor skal være oppfylt. For Stortingets Kommunalkomité synes det vesentlige å være at man har vært her i minst tre år. Barnefamilier som har vært her i minst tre år bør derfor vurdere å fremme en omgjøringsbegjæring selv om de har fått endelig avslag etter 1. juli 2003.

De bør i så fall forsøke å kontakte en advokat. Rettshjelp vil imidlertid ikke nødvendigvis bli gitt i disse sakene. Hvis de ikke får bistand fra en advokat, kan de kontakte NOAS. De må da selv sende den standardiserte omgjøringsbegjæringen før fristen, samt gjøre oss tydelig klar over at de faller innenfor denne gruppen.

Mer informasjon
Dersom man ønsker mer informasjon om kriterier, vurderingen av sakene og behandlingen i Utlendingsnemnda, kan man lese Rundskriv – Midlertidig forskrift om barn og barnefamilier.