fbpx
top

Barn har rett til videregående opplæring – opplæringsloven må endres

70 ungdommer nektes i dag videregående opplæring i Norge. Årsaken er at de enten har fått endelig avslag på søknad om beskyttelse, eller de står på vent til overføring til et annet Europeisk land etter Dublin-regelverket. Men så lenge mindreårige oppholder seg i Norge, har de rett til utdanning

NOAS støtter krav fra Redd barnas ungdomsorganisasjon PRESS, om at utdanningsloven må endres for å være i tråd med Norge internasjonale forpliktelser. Juridisk rådgiver, André Møkkelgjerd, skriver i Dagsavisen om retten til videregående utdannelse.
NOAS utdyper et tidligere innlegg fra leder i PRESS, Karoline Steen Nylander, som avdekker at 70 ungdommer stenges ute fra videregående opplæring. På bakgrunn av barnekonvensjonen, krevde PRESS, med rette, at opplæringsloven må endres.
NOAS støtter PRESS’ syn, og går i innlegget gjennom ytterligere folkerettslige kilder som tilsier at loven må endres for å være i tråd med Norge internasjonale forpliktelser.
 
Les NOAS’ innlegg her.