fbpx
top

Bare konflikter er interessante

Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS kommenterer Aftenpostens feilsitering av ham. 

Fredag 17.7 trykket Aftenposten en sak om Regjeringens planer om ”voldtektskurs” i asylmottak. Vi sendte samme dag en e-post til journalisten som hadde skrevet saken og oppfordret henne til å undersøke om 6 av de 11 identifiserte gjerningsmennene som hadde begått overfallsvoldtektene i Oslo faktisk var asylsøkere på gjerningstidspunktet, slik politiet hadde hevdet i en reportasje i A-magasinet 17.7 – eller om de kunne være personer som har fått avslag på asylsøknad og som deretter har oppholdt seg ulovlig i Norge og i lengre tid levd en marginal tilværelse uten rettigheter. Dette burde i så fall få betydning når man skal vurdere tiltak.

 

Det kan synes som om vår mistanke var berettiget ettersom UDI i et innlegg i Aftenposten 22. juli oppgir at en av de 11 identifiserte gjerningsmennene var asylsøker på gjerningstidspunktet. Fem av de elleve hadde en fortid som asylsøker med avslag for opptil flere år siden.

 

Konkret om regjeringens planer om kurs i mottak skrev vi følgende i vår e-post: ”Uten at vi kjenner innholdet i eller opplegget for det aktuelle info programmet er vi også positive til at det informeres i asylmottak om de aktuelle problemstillinger.” Undertegnede hadde senere på dagen en samtale med journalisten hvor poenget ble gjennomgått på nytt. Journalisten hadde forsøkt men ikke lyktes i å få ut aktuell informasjon fra politiet pga deres ferieavvikling, men ville likevel skrive en sak. 

 

I lørdagens Aftenposten var vårt budskap presentert på følgende måte i hhv forside, tittel, undertittel og ingress: ”NOAS: BOM FRA REGJERINGEN”, ”- Feil kurs!”, ”NOAS ut mot Regjeringens planer” og ”NOAS hevder regjeringen er på villspor…” Dette er direkte motsatt det vi faktisk hadde skrevet og sagt til avisen. I selve teksten i artikkelen var imidlertid vårt hovedpoeng presist gjengitt.

 

Feilen er antakelig ikke journalistens, men ett av mange eksempler på at desken i Aftenposten presenterer saker på en måte det ikke er dekning for. I saker som gjelder asylsøkere synes dette nærmest å være regelen snarere enn unntaket. NOAS har tidligere fremmet en slik sak for Pressens Faglige Utvalg (PFU), hvorpå Aftenposten la inn en rettelse i nett-versjonen.

 

Det er ingen overraskelse, men likefullt trist at en oppfordring til mer kunnskap om årsakene til de grusomme overfallsvoldtektene kun er interessant som sak når det presenteres som en konflikt mellom NOAS og Regjeringen. Vi er vant med å bli kontaktet av media, for deretter å erfare at vi kun blir referert de ganger våre kommentarer innebærer kritikk av myndighetene. At utsagnene blir snudd på hodet hører likevel så langt til unntakene.

 

Kjære Aftenposten: Vi tror verken leserne eller dere i lengden vil være tjent med dårlige etterligninger av VG og Dagbladets måte å formidle sine nyheter.