fbpx
top

Bakgrunnen for kampanjen #etsmykkeforenflyktning

I anledning regjeringens foreslåtte 40 innstrammingspunkter, som vil innskrenke flyktningers rettigheter, har NOAS startet kampanjen #etsmykkeforenflyktning.

Den mye omtalte smykkeloven i Danmark har blitt et symbol for handlinger som fratar folk på flukt både verdighet og rettigheter. Flere av de foreslåtte innstrammingene fra den norske regjeringen går enda lenger i å frata flyktninger grunnleggende rettigheter – og vil særlig grad ramme kvinner og barn.

Hva skjer?

De nye lovforslagene gjør det mulig å kaste ut mindreårige flyktninger når de fyller 18 år, og vil gjøre det svært vanskelig for familier å gjenforenes i Norge før det har gått 6 – 7 år.

Dette er en kald og skremmende utvikling i Norge, og vi i NOAS ønsker å stå opp mot den. En rekke kjente personer har allerede tatt et standpunkt og vist sin solidaritet med flyktningene. Nå håper vi flere vil gjøre det samme.

Se filmen her:

Vi bruker smykker som symbol på respekt for mennesker på flukt fra krig, terror og undertrykkelse. Vi ønsker å snu smykket som symbol på å frata flyktninger eiendeler og verdighet, til et symbol på at vi møter flyktninger med anstendighet.

Hvordan kan du støtte saken?

Du kan vise din solidaritet ved å donere ditt eget smykke eller donere et beløp på 200 kr ved å sende sms med kodeord NOAS200 til 2160. Du kan også gi et bidrag merket «smykke» til NOAS’ konto 6011 05 44092.

Smykkene vil bli auksjonert bort til inntekt for NOAS’ rettshjelpsarbeid for mennesker på flukt.

Om du ønsker å sende inn ditt smykke, sender du det til: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

Spre budskapet

NOAS håper at du også vil være med på å spre denne kampanjen gjennom å dele ditt eget bilde eller video på dine kanaler på sosiale medier med emneknaggen #etsmykkeforenflyktning.

Slik gjør du det:

Hvis du lager video, gjør du følgende:

1: Fortell kort historien om smykket og hvordan du fikk det.

2: Si hva du synes om innstrammingene (for eksempel at Norge skal kunne kaste ut asylsøkere når de blir atten/ og at det blir vanskeligere for familier å gjenforenes).

3: Avslutt med å si: Jeg gir derfor bort dette smykket til NOAS. Et smykke for en flyktning.

4: Del med emneknaggen #etsmykkeforenflyktning

Dette er nesten litt likt Ice Bucket Challenge.  

 

Hvis du tar bilde av deg selv eller et smykke, gjør du følgende:

1:  Skriv kort historien om smykket og hvordan du fikk det.

2: Skriv i bildeteksten hva du synes om innstrammingene.

3: Avslutt med å skrive det som passer: «Jeg gir derfor bort dette smykket til NOAS. Et smykke for en flyktning.» / «Jeg donerer derfor 200 kroner til NOAS gjennom å sende NOAS200 til 2160».

4: Del med emneknaggen #etsmykkeforenflyktning

 

Oppfordre gjerne dine venner til å gjøre det samme.

Om lovforslagene:

Regjeringens 40 endringsforslag utgjør i sum massive innstramminger, som i særlig grad vil ramme barn og kvinner. Forslagene fra regjeringen går samlet mye lenger enn det flertallet av partiene på Stortinget har blitt enige om gjennom brede forlik. Mange tiltak vil gjøre livet vanskelig for mennesker som har beskyttelsesbehov og som skal bli i landet, med eneste formål å sende signaler som skal avskrekke andre fra å søke asyl her.

NOAS frykter at Norge nå:

  • Stenger grensen fullstendig
  • Vil nekte asyl til mennesker med beskyttelsesbehov
  • Innfører tiltak som hindrer integrering
  • Rammer barn og unge urimelig hardt

Forslag som først og fremst vil ramme barn og unge:

  1. Å nekte barn familiegjenforening med far i Norge

Strengere vilkår om fire års botid og inntektskrav for å få familiemedlemmer til Norge, skal innføres også for flyktninger. Forslaget vil nekte rett til familieliv for mennesker som ikke lenger kan leve som familier i hjemlandet, som har beskyttelsesbehov og som skal bli i Norge. Det innebærer i praksis at barn som er etterlatt i Syria eller under svært vanskelige forhold i Syrias nærområder, ikke kan gjenforenes med en far som får beskyttelse i Norge før etter 6 – 7 år.

NOAS advarer mot at Norge skal innføre Europas strengeste regler for familiegjenforening.

Utlendingsdirektoratet, UDI, frykter at konsekvensen av en slik regel blir at flere kvinner og barn legger ut på farlig flukt. Når mor og barna ikke lenger trygt kan komme etter far gjennom familiegjenforening, vil flere måtte ta sjansen på å komme som asylsøkere til Norge.

  1. Opphold kun fram til fylte 18 år for alle enslige mindreårige asylsøkere

Alle barn og unge som kommer til Norge som enslige mindreårige flyktninger skal kun gis oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år. Da skal deres sak behandles på nytt, som om de kom hit som voksne. Tiltaket vil særlig ramme mange afghanske barn og ungdommer, som er den største gruppen enslige mindreårige asylsøker i Norge. Unntaket er barn og unge som også ville fått beskyttelse om de hadde kommet som voksne, slik som syrere og eritreere.

Nå vil regjeringen påføre flertallet av de enslige mindreårige asylsøkerne utrygghet, svekket integrering og psykiske helseproblemer.