fbpx
top

Avskaff visumplikten for Colombianere!

Flyktningerådet, NOAS og Amnesty International Norge oppfordrer den nye norske regjeringen til å øke støtten til fredsprosessen i Colombia, samt å legge om asylpolitikken i forhold til colombianske asylsøkere i Norge.

Utspillet kommer i etterkant av et seminar om situasjonen i Colombia, arrangert av FNs høykommisær for flyktninger, Flyktningerådet og NOAS. Der ble det klar at kamphandlingene i Colombia foregår over stadig større områder og at overgrepene mot sivile blir mer og mer brutale, til tross for den begynnende fredsprosessen.

Støtte til fredsprosessen

Norske myndigheter må øke støtten til fredsinitiativ og menneskerettighetsarbeid i Colombia. Regjeringen må understreke at respekt for menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett skal danne basis for fredsprosessen.

Det er spesielt viktig å styrke FNs tilstedeværelse, også for at andre organisasjoner skal kunne drive sitt arbeid på en mer koordinert måte. Det er også viktig å støtte tiltak for å bedre situasjonen for Colombias 1,5 millioner internt fordrevne.

Omlegging av norsk asylpolitikk

Den omfattende forfølgelsen på alle nivåer i samfunnet, og den alvorlige mangelen på beskyttelse fra colombianske myndigheter, gjør at norske myndigheter må legge om asylpolitikken:

  • kvoten for colombianske flyktninger, som den forrige regjeringen etablerte, må justeres slik at den er i tråd med det reelle behovet

  • visumplikten for colombianere må oppheves

  • det må etableres en mulighet for å søke asyl fra Colombia

  • for en som er forfulgt, er det ikke trygt å søke tilflukt i andre deler av Colombia. Muligheten for internflukt skal derfor ikke benyttes som argument for å avslå asylsøknader for colombianere.
  • Amnesty International Norge
    Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
    Flyktningerådet