fbpx
top

Innholdsfortegnelse Oppsummering av de enkelte kapitlene Forord Arbeidsgruppen i NOAS 1. Introduksjon - retten til beskyttelse Flyktningkonvensjonens artikkel 1 : Flyktningstatus, Flyktningkonvensjonens artikkel 33 : Non-refoulement, opphold på humanitært grunnlag. 2. Asylsøkerens informasjonsbehov Politiets rolle, informasjon om prosessen, informasjon om saksvurderingen, familierelasjoner. 3. Egenerklæringen - asylsøkerens mulighet til