fbpx
top

Åtte krav for en mer rettssikker asylpolitikk

NOAS og 13 andre organisasjoner har gått sammen om åtte krav for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet. Bakgrunnen er blant annet at regjeringen vurderer endringer i klagebehandlingen av asylsaker.

De åtte kravene fra NOAS, Antirasistisk Senter, Norges Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, PRESS – Redd Barna Ungdom, Kirkens Bymisjon, Foreningen av tolvte januar, Mellomkirkelig råd, Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Vergeforeningen Følgesvennen, Røde Kors Ungdom og Flerkulturelt kirkelig nettverk/Norges Kristne Råd, kan du lese her:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/

http://www.verdidebatt.no/