fbpx
top

Asylsøkere fra Syria med endelig avslag

Syrere med endelig avslag må kontakte UNE for å få vurdert saken sin på nytt.

NOAS oppfordrer alle syrere med endelig avslag, og som ikke har gått videre med saken, til å kontakte NOAS.

 

Den usikre sikkerhetssituasjonen i Syria ga større grunnlag for en ny vurdering av asylsøknaden, og i juli ga UDI ut meldingen om at det kreves en omgjøringsbegjæring for at asylsøknader med endelig avslag fra UNE skal bli vurdert på nytt: http://www.udi.no/Nyheter/2012/Asylsokere-fra-syrere/

NOAS ønsker å gjøre syriske asylsøkere oppmerksomme på at dersom de har et endelig avslag fra UNE, og ikke har gått videre med saken, så må de henvende seg til NOAS, eller direkte til UNE, og be om at vedtaket blir omgjort.

Vi gir ellers følgende informasjon til syriske asylsøkere på forskjellige stadier av asylprosessen:

Har det kommet nye og avgjørende opplysninger i saken etter at du mottok avslaget oppfordrer vi deg til å henvende deg til NOAS

Asylsøkere som hadde omgjøringsbegjæring inne til behandling i UNE da behandlingsstans inntraff 28. april 2011: På bakgrunn av den borgerkrigsliknende tilstanden i Syria (FN omtaler det som borgerkrig); send inn tilleggsinformasjon til omgjøringsbegjæringen om hvorfor retur er utrygt for deg.

Asylsøkere som har klage på UDI-vedtak liggende i UNE: På bakgrunn av den borgerkrigsliknende tilstanden i Syria (FN omtaler det som borgerkrig); send inn tilleggsinformasjon til klage om hvorfor retur er utrygt for deg.

Asylsøkere som har avslag fra UNE, men som ikke hadde sendt ny omgjøringsbegjæring til UNE da behandlingsstans inntraff 28. april 2011: På bakgrunn av den borgerkrigsliknende tilstanden i Syria (FN omtaler det som borgerkrig); send inn omgjøringsbegjæring som beskriver hvorfor retur er utrygt for deg.

 

Link fra UDI:  http://www.udi.no/Nyheter/2012/UDI-behandler-soknader-fra-asylsokere-fra-Syria/

Link fra UNE: http://www.une.no/Aktuelt/Redegjorelser/Asylsaker-fra-borgere-av-Syria/