fbpx
top

Asylsøkeres rettssikkerhet er truet

Statsråd Erna Solberg forsvarer i sitt innlegg Hurtig-prosedyrer og rettssikkerhet for asylsøkere 4. mars den 48-timersprosedyren som ble innført for grunnløse asylsøknader fra 1. januar i år. Statsråden viser til at rettssikkerheten blir ivaretatt blant annet ved at asylsøkerne får informasjon fra en uavhengig organisasjon, nemlig NOAS.

Statsråd Erna Solberg forsvarer i sitt innlegg Hurtig-prosedyrer og rettssikkerhet for asylsøkere 4. mars den 48-timersprosedyren som ble innført for grunnløse asylsøknader fra 1. januar i år. Statsråden viser til at rettssikkerheten blir ivaretatt blant annet ved at asylsøkerne får informasjon fra en uavhengig organisasjon, nemlig NOAS.
NOAS har alltid gitt informasjon og bistand for å gjøre asylsøkere best mulig i stand til å ivareta sine rettigheter, og vi slutter naturligvis ikke å gi informasjon fordi vi er kritiske til sider ved den prosedyren vi informerer om. NOAS er heller ikke imot at det finnes en hurtigprosedyre for grunnløse asylsøknader. Når vi likevel er kritiske til 48-timersprosedyren, er det fordi vi mener fristen er satt for lavt. Etter vårt skjønn ville anslagsvis 10 dager ha gitt rom for en tilfredsstillende prosedyre for grunnløse søkere. Når fristen er satt så lavt som 48 timer, er det ikke mulig å opprettholde en forsvarlig rettssikkerhet.

Når regjeringen «vurderer å utvide hurtigprosedyren til alle asylsaker, slik at prosedyren har som formål å skille ut alle grunnløse saker, uavhengig av hvilket land søkeren kommer fra», er det for oss ingen tvil om at man beveger seg i en potensielt katastrofal retning. Risikoen for feil er betydelig dersom asylsøkere som kommer fra konfliktområder og fra land med omfattende menneskerettsbrudd skal skyfles gjennom en minimumsprosedyre av denne typen. Det vil kunne være den mest drastiske senkningen av asylsøkeres rettssikkerhet i norsk asylhistorie. Det er snakk om et system som er utviklet av nederlandske myndigheter og som har møtt meget sterk internasjonal kritikk, blant annet fra FNs Høykommissær for flyktninger og fra Human Rights Watch, som mener den «bryter grunnleggende asyl- og flyktningrettigheter».

Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS