fbpx
top

Asylsøkeres rettigheter ivaretas ikke

EUs kontor for grunnleggende rettigheter varsler om at rettighetene til asylsøkere i Europa ikke respekteres.

Etter å ha fulgt migrasjonssituasjonen i syv europeiske land i ett år har EUs rettighetskontor, EU Agency for Fundamental Rights (FRA), identifisert fire vedvarende utfordringer som trenger umiddelbar respons. I følge rapporten deres, som ble lansert denne uka, er enslige mindreårige, sikkerhet og beskyttelse i mottak, kontakt med lokalsamfunn og vold og hatprat områder hvor det må gjennomføres tiltak for å sikre at asylsøkeres rettigheter beskyttes.

  • Enslige mindreårigeFRA peker på en rekke utfordringer knyttet til mottak av enslig mindreårige asylsøkere. Barn blir borte og dårlige rutiner for oppnevnelse av verge fører til at flere barn ikke får beskyttelsen de trenger.
  • Vold og hatpratDet har vært en økning i vold og hatprat overfor asylsøkere og flyktninger. Det siste året har det vært rapportert fysiske angrep, politivold og fiendtlige demonstrasjoner rettet mot denne gruppa.
  • Sikkerhet og beskyttelse i mottakDet er rapportert om overgrep mot kvinner og barn i mottak, og det er dårlige rutiner for å sikre at alle er trygge mens de lever i asylmottak.
  • Kontakt med lokalsamfunnDet er for lite kontakt og informasjonsflyt mellom lokalsamfunn og flyktninger, noe som øker konfliktnivået mellom nyankomne og lokalbefolkningen.

Les hele rapporten her.