fbpx
top

Asylsøkere fra Somalia: Ny norsk praksis i strid med FN

UDIs behandling av asylsøknader fra somaliske asylsøkere ble stanset i september 2003, på direkte instruks fra Kommunaldepartementet. Somalierne var i 2003 en av de største gruppene asylsøkere, og departementet ønsket at UDI skulle vurdere innstramning.

UDIs behandling av asylsøknader fra somaliske asylsøkere ble stanset i september 2003, på direkte instruks fra Kommunaldepartementet. Somalierne var i 2003 en av de største gruppene asylsøkere, og departementet ønsket at UDI skulle vurdere innstramning.
Behandlingen har nå blitt gjenopptatt, og en innstramning er bestemt. Etter ny praksis vil en rekke søkere fra det sørlige Somalia bli avslått. Dette er i klar strid med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin anbefaling i et posisjonsdokument av januar 2004, hvor følgende fremgår:

«Consequently, UNHCR considers that persons originating from southern Somalia are in need of international protection and objects to any involuntary return of rejected asylum-seekers to the area south of the town of Galkayo.»

– FNs posisjon er krystallklar, og norske myndigheters praksis er like klart i strid med denne, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS. – Norsk asylpolitikk er i stadig større grad styrt av det politiske ønsket om å begrense antallet asylsøkere. Det er uakseptabelt at dette nå går på bekostning av flyktningers rettmessige krav på beskyttelse.

– Offentlig sier norske myndigheter ofte at de følger FNs anbefalinger. Vi forventer dermed at norske myndigheter raskt tilpasser sin praksis til FN.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Morten Tjessem
Fagsjef Rune Berglund Steen