fbpx
top

Veiledning etter avslag

NOAS driver en veiledningstjeneste der vi tilbyr veiledning til asylsøkere som har avslag på sin asylsøknad.

I en veiledningssamtale kan du snakke med en rådgiver om:

  • Hvorfor du har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) i asylsaken din
  • Situasjonen din etter avslag på asylsøknaden
  • Dine fremtidige alternativer
  • Eventuelt andre spørsmål om asylprosessen

Vi tilbyr veiledningssamtaler med rådgivere som snakker arabisk, dari, farsi, kurdisk, tigre og tigrinja. For andre språk bruker vi tolk. NOAS dekker tolkeutgifter.

Du kan få veiledning ved personlig oppmøte ved NOAS’ sekretariat i Oslo, over Skype eller telefon.

Hvis du ønsker veiledning, ta kontakt med NOAS på veiledning@noas.org eller ring oss på telefon 45 87 10 01.

Informasjonsfilmer

عربی

فارسی

Soomaali

کوردی

ትግርኛ

Film om alternativer etter avslag

Tigrinja

Sorani

Somaali

Dari/Farsi

Arabisk

Amharisk

Engelsk

Norsk

Pashto