Rettshjelp

NOAS gir gratis rettshjelp i ulike utlendingssaker. Klikk på den boksen som er aktuell for deg for å se hvilke typer saker vi tar inn og hva slags dokumentasjon vi trenger for å vurdere saken din.

NOAS gir gratis rettshjelp i:

  • Asylsaker: Vi ser på sakene til asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE). Vi gjennomgår alle sakene vi får tilsendt.
  • Familieinnvandring: NOAS gir veiledning og rettshjelp i saker der referansepersonen er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, eller der søkeren er asylsøker i Norge eller flyktning i et annet land enn sitt hjemland.
  • Permanent oppholdstillatelse: NOAS gir veiledning og rettshjelp til personer som er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.
  • Statsborgerskap: NOAS gir veiledning og rettshjelp til personer som er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.
  • Avslag etter søknad om assistert retur: NOAS gir veiledning og rettshjelp etter avslag etter søknad om assistert retur

Hvis du ønsker hjelp i andre typer utlendingssaker kan du kontakte Jussbuss eller SEIF.