Informasjon om asylprosessen

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet er en egen avdeling i NOAS, og har kontorer på ankomstsenteret på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold. NOAS’ informasjonsprogram gir informasjon om asylprosessen, kriterier for å få beskyttelse i Norge og rettigheter … Fortsett å lese Informasjon om asylprosessen