fbpx
top

Asylsøkere og rasismebegrepet

I et innlegg i Aftenposten 11. oktober reagerer Rolf Hanssen mot «misbruket av ordet rasisme». Han lurer på om asylsøkere lærer om regler, ord og begreper i Norge, og mener at det kunne være på sin plass å ”definere begrepet rasisme for våre nye landsmenn”. I september i år publiserte NOAS rapporten ”Asylsøkernes møte med det offentlige – I grenseland mellom diskriminering og saklig forskjellsbehandling”. Vårt inntrykk etter undersøkelsen er at asylsøkere har et nøkternt syn på egen situasjon og opplevelsen av rasisme.

 

I et innlegg i Aftenposten 11. oktober reagerer Rolf Hanssen mot «misbruket av ordet rasisme». Han lurer på om asylsøkere lærer om regler, ord og begreper i Norge, og mener at det kunne være på sin plass å ”definere begrepet rasisme for våre nye landsmenn”.


I september i år publiserte NOAS rapporten ”Asylsøkernes møte med det offentlige – I grenseland mellom diskriminering og saklig forskjellsbehandling”. Vårt inntrykk etter undersøkelsen er at asylsøkere har et nøkternt syn på egen situasjon og opplevelsen av rasisme. Nesten alle vi intervjuet oppgav å ha blitt behandlet med respekt av offentlige myndigheter og at systemet virket pålitelig. Både UDI og de mottakene vi intervjuet, rapporterte om få rasismeanklager fra asylsøkerne. Dette tyder på at ”misbruk” av ordet rasisme fra denne gruppen ikke er et stort problem.


På den annen side mener vi det er viktig at asylsøkere blir gitt mulighet til å si ifra hvis de blir dårlig behandlet. Derfor bør de, når de får informasjon om utvalgte lover og regler, i større grad bevisstgjøres om vernet mot å bli diskriminert, og hvordan de skal gå frem hvis de ønsker å klage på dette. I denne forbindelse bør man også ta for seg problematikken omkring bruk av rasismebegrepet. I rapporten har vi anbefalt at asylsøkerne informeres om at anklager om rasisme er svært alvorlige også for de som dette rettes mot, og at man derfor må være forsiktig med å framsette denne type beskyldninger.

NOAS mener en utvikling i retning av at all forskjellsbehandling av asylsøkere betraktes som etnisk diskriminering, eller at det skal ropes om rasisme i alle situasjoner der en føler seg dårlig behandlet, vil kunne virke negativt inn på mulighetene for å motvirke urettferdighet. Selv om det foreligger klare holdepunkter på at man har blitt utsatt for diskriminering, vil kritikken bare slå tilbake på en selv hvis den framstår som usaklig, overdreven eller generaliserende.


Sylo Taraku
avdelingsleder i NOAS


En forkortet versjon av denne replikken har stått på trykk i Aftenposten 20. oktober 2008.

Relaterte saker:

Lite offentlig diskriminering av asylsøkere

 

Grunnløse påstander om utbredt institusjonell rasisme