fbpx
top

Asylorganisasjoner klager Hellas inn for EU

Den greske asylpolitikken er inhuman og i strid med internasjonal lov. Asylsøkere blir holdt i overfylte og skitne fengsler eller tvunget til å leve på gata hvor mange av dem utsettes for trakassering og vold. Noen av dem blir deportert tilbake til Tyrkia uten at deres saker blir behandlet. Organisasjonene Dutch Council for Refugees, The Finnish Refugee Advice Centre, PRO ASYL og The British Refugee and Migrant Justice slår alarm i en klage som er sendt til EU-kommisjonen i dag. Flere europeiske flyktningorganisasjoner, deriblant NOAS, støtter klagen.


Oslo, 10. november, 2009

Den greske asylpolitikken er inhuman og i strid med internasjonal lov. Asylsøkere blir holdt i overfylte og skitne fengsler eller tvunget til å leve på gata hvor mange av dem utsettes for trakassering og vold. Noen av dem blir deportert tilbake til Tyrkia uten at deres saker blir behandlet.  


Organisasjonene Dutch Council for Refugees, the Finnish Refugee Advice Centre, PRO ASYL og the British Refugee and Migrant Justice slår alarm i en klage som er sendt til EU-kommisjonen i dag. Flere europeiske flyktningorganisasjoner, deriblant NOAS, støtter klagen.

Det er åpenbart at Hellas bryter Flyktningkonvensjonen og EUs asyllovgivning. Til tross for dette, fortsetter Norge, Nederland og andre europeiske land å overføre asylsøkere til Hellas, fordi Hellas er det første landet asylsøkere har kommet til.


– Helt uakseptabel praksis, sier Morten Tjessem, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). – Så lenge Hellas ikke respekterer asylsøkernes grunnlegende rettigheter, bør ingen asylsøker sendes tilbake dit, sier Tjessem.

Muligheten for å få beskyttelse i Hellas er forsvinnende liten. Det er nesten ingen rettsikkerhetsgarantier i det greske asylsystemet. I tillegg er det svært få asylmottak. De fleste må klare seg på egenhånd, inkludert eldre og barnefamilier. De henvises til å bo på gata eller må bygge små skur selv.

På grunn av sin geografiske beliggenhet møter Hellas store utfordringer med relativt høye ankomster av migranter og asylsøkere. Den nye greske regjeringen har uttalt at de ønsker å forbedre situasjonen for asylsøkere i landet. Det er imidlertid et presserende behov for å omsette den gode viljen til konkret handling. I mellomtiden bør ingen asylsøkere overføres til Hellas.

Den siste tiden har situasjonen for asylsøkere i Hellas blitt behandlet gjentatte ganger i EU-systemet. Den greske regjeringen ga løfter om lovendringer, men i praksis har vi ikke sett noen forbedringer.


Klagen til EU-kommisjonen kan lastes ned her:

 

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver i NOAS, Sylo Taraku på mobilnr. 971 80 176 eller e-post: sylo.taraku@noas.org