fbpx
top

Asylmottak fylles opp av flyktninger med oppholdstillatelse

Nærmere fire tusen flyktninger i Norge bor fortsatt på asylmottak mens de venter på at en kommune skal ønske dem velkommen. Ved enkelte mottak i Nordland er opptil halvparten av beboerne personer som venter på bolig. Antallet har ifølge IMDI fordoblet seg på ett år. Les mer på NRK Nordland her